Zmiksuj pobyt w berlińskim Amano! - KONKURS

Food&Friends

Amano Bar XMas Drink GSP 6253

Przełom roku to zawsze czas szampańskiej zabawy i noworocznego szaleństwa! Zaszalej więc z nami i weź udział w świątecznym konkursie!

 

Zasada jest prosta: Ty komponujesz niezwykłego drinka, a my z Amano Group zapraszamy na niezapomniany weekend w berlińskim hotelu Amano, wyróżnionym w prestiżowym konkursie Mixology Bar Awards w kategorii Najlepszy Hotelowy Bar w Niemczech.

 

REGULAMIN KONKURSU "ZMISKUJ POBYT W BERLIŃSKIM AMANO" 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego drinka.

1.2. Regulamin
Konkurs „Zmiksuj pobyt w berlińskim Amano!” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- Amano Group

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich amatorów kulinariów, czytelników FOOD & FRIENDS.
Konkurs nie jest adresowany do profesjonalnych barmanów.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „Zmiksuj pobyt w berlińskim Amano!”, przez
który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego drinka.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 19.01.2015, w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „Zmiksuj pobyt w berlińskim Amano!”
* Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie drinka.
* Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 5/2014 FOOD & FRIENDS.
* Przepis na drinka wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
* Krótki (maks. 1 strona) opis autora oraz humorystyczna motywacja
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .pdf

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
* Ocena artystyczna
* Ocena innowacyjności
* Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i
przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia
jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepszego drinka:
Pobyt weekendowy w berlińskim hotelu Amano.
W przypadku, gdy zaproponowany przez zwycięzcę termin pobytu przypadnie na czas całkowitego obłożenia hotelu Amano, hotel zastrzega sobie prawo do zaproponowania pobytu w innym terminie.

2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Maciej Michalski – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie
uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści
pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie
można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
3.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

 

Share