THERMOMIXobranie - KONKURS

Food&Friends

Thermomixobranie start

Mamy jesień! A skoro jesień to… grzyby! Stań w szranki w naszym konkursie, dzieląc się zdjęciami i przepisami na swoje popisowe danie z grzybami w roli głównej. Do wygrania nowy Thermomix – świetne wielofunkcyjne urządzenie!

 

 

Zwyciężczynią konkursu została p. Małgorzata Kwiatkowska za danie "Leśny tatar na chrupiącej grzance żołędziowej". Gratulujemy!

 

W nowej odsłonie, dzieki nośnikom przepisów i kolorowemu dotykowemu ekranowi, ponownie wyznacza nowe standardy dla urządzen kuchennych. Thermomix pomoże Wam wznieśc się na wyżyny umiejetności kulinarnych. Warto więc przemienić grzybobranie w THERMOMIXobranie i powalczyć w konkursie. Tym razem łączy on także dwa jubileusze – 20-lecie obecności marki Thermomix na polskim rynku oraz 5. urodziny FOOD & FRIENDS. Wygraj Thermomix i specjalne zaproszenie na naszą urodzinową galę w warszawskim VITKAC-u, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagrody!

 

REGULAMIN KONKURSU "THERMOMIXobranie"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania z grzybami w roli głównej.

1.2. Regulamin
Konkurs „THERMOMIXobranie” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich amatorów gotowania, czytelników FOOD & FRIENDS.
Konkurs nie jest adresowany do profesjonalnych szefów kuchni.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „THERMOMIXobranie”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania z grzybami w roli głównej.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 09.11.2015, w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „THERMOMIXobranie”
* Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania z grzybami w roli głównej.
* Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 4/2015 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma).
* Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
* Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
* Ocena artystyczna
* Ocena innowacyjności
* Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu

deklaruje swój udział w gali 5. urodzin FOOD & FRIENDS, które odbędą się 27.11.2015 r. w Warszawie w VITKACu, gdzie konkurs „THERMOMIXobranie” zostanie uroczyście podsumowany

2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na gali 5. urodzin FOOD & FRIENDS 27.11.2015 w VITKACu w Warszawie. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie 13.11.2015 i jest zaproszony do osobistego odbioru nagrody w trakcie uroczystego podsumowania konkursu w trakcie urodzinowej gali.

2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Maciej Michalski – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

 

 

Share