CHEF’S TABLE - KONKURS

Food&Friends

Thermomix Still

 

 

Jesteś szefem kuchni albo marzysz o tym, by nim być? Pracujesz w zawodzie? Teraz możesz wygrać niezastąpione urządzenie wielofunkcyjne Thermomix TM5, które przybliży twoje potrawy do doskonałości.

  

 

Przygotuj danie, którym zachwycisz nawet najlepszych gwiazdkowych kucharzy, takich jak Duńczyk Nicolai Nørregaard. Stwórz własne niepowtarzalne dzieło, wygraj konkurs i odbierz nagrodę główna z rąk laureata michelinowskich gwiazdek na przyjęciu z okazji naszych szóstych urodzin w Hotelu Narvil Conference & Spa.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „CHEF’S TABLE”


1. Postanowienia ogólne


1.1. Cel


Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.


1.2. Regulamin


Konkurs „CHEF’S TABLE” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Organizatorzy


Organizatorami konkursu są:


- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.

2. Zasady konkursu


2.1. Uczestnicy


Konkurs adresowany jest do kucharzy i szefów kuchni, czytelników FOOD & FRIENDS.


2.2. Temat


Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „CHEF’S TABLE”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.


2.3. Termin


Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 30.10.2016 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.


2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.


Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „CHEF’S TABLE”.
- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego.
- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 4/2016 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma).
- Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx


2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców


Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
- Ocena artystyczna
- Ocena innowacyjności
- Ocena merytoryczna


2.6. Deklaracje


Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– deklaruje swój udział w przyjęciu urodzinowym organizowanym przez FOOD & FRIENDS, które odbędą się 25.11.2016 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa, gdzie konkurs „CHEF’S TABLE” zostanie uroczyście podsumowany


2.7. Nagrody


W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na przyjęciu urodzinowym FOOD & FRIENDS 25.11.2016 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie 2.11.2016 r. i jest zaproszony do osobistego odbioru nagrody w trakcie podsumowania konkursu w trakcie uroczystego przyjęcia.
Osobiste uczestnictwo w przyjęciu urodzinowym FOOD & FRIENDS 25.11.2016 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa jest warunkiem otrzymania nagrody.

2.8. Jury


Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Yegor Khomchuk – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe


3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.


3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.


3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.


3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).


3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Share