TASTE OF SPAIN - KONKURS

Food&Friends

Taste of spain

 

Po naszej wizycie w Madrycie nadszedł czas na konkurs w FOOD & FRIENDS! Stwórzcie danie z maksymalnie pieciu składników znanych z hiszpanskiej kuchni i przeslijcie nam zdjecia z przepisem. Autor najlepszej potrawy otrzyma w nagrode nowy Thermomix TM5.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „TASTE OF SPAIN”

1.        Postanowienia ogólne

1.1.       Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego autorskiego przepisu na danie inspirowane hiszpańską kuchnia z wykorzystaniem pięciu składników charakterystycznych dla kuchni tego regionu.

1.2.       Regulamin

Konkurs „TASTE OF SPAIN” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.       Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:

- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.

- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.

2.        Zasady konkursu

2.1.       Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich amatorów gotowania, czytelników FOOD & FRIENDS.

Konkurs nie jest adresowany do profesjonalnych szefów kuchni.

2.2.       Temat

Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „TASTE OF SPAIN”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego przepisu na danie inspirowane hiszpańską kuchnia z wykorzystaniem pięciu składników charakterystycznych dla kuchni tego regionu.

2.3.       Termin

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 4.06.2017 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4.       Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „TASTE OF SPAIN”

- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie autorskiego dania.

- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 2/2017 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma).

- Przepis na danie piknikowe wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.

- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.

Parametry nadesłanych fotografii:

- maks. objętość pliku: 350 kB

- format pliku: .jpg

- pliki tekstowe: .doc lub .docx          

2.5.       Zasady oceny i wyboru zwycięzców

Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.

Na ocenę końcową dania składać się będzie:

- Ocena artystyczna

- Ocena innowacyjności

- Ocena merytoryczna

2.6.       Deklaracje

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:

– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu

– deklaruje swój udział w specjalnej gali organizowanej przez FOOD & FRIENDS, która odbędą się 23.06.2017 r. w Poznaniu w nowej siedzibie na ul. Młyńska 12, gdzie konkurs „TASTE OF SPAIN” zostanie uroczyście podsumowany

2.7.       Nagrody

W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:

Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na specjalnej gali FOOD & FRIENDS 23.06.2017 r. w nowej siedzibie na ul. Młyńska 12 w Poznaniu. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie 8.06.2017 r. i jest zaproszony do osobistego odbioru nagrody w trakcie uroczystego podsumowania konkursu w trakcie specjalnej gali.

Osobiste uczestnictwo gali  FOOD & FRIENDS 23.06.2016 r. w nowej siedzibie na ul. Młyńska 12 w Poznaniu jest warunkiem otrzymania nagrody.

2.8.       Jury

Prace oceniać będą jurorzy:

Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS

Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS

Yegor Khomchuk – FOOD & FRIENDS

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3.        Postanowienia końcowe

3.1.        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2.        Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.3.        Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.

3.4.        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.5.        Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.6          Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Share