SENSES

ul. Bielańska 12 sensesrestaurant.pl

Restauracja Senses jest polskim kulinarnym oknem na świat, a jej gospodarz to Andrea Camastra. Pomimo nowoczesnego wyposażenia kuchni i pracowni sensorycznej w Senses zapewnia się najbardziej naturalne i pełne doświadczenia smakowe. Większość polskich produktów pochodzi z gospodarstwa w Kolbuszowej, natomiast pozostałe składniki dań dostarczane są z całego świata: Włoch, Szwajcarii, Japonii czy Hiszpanii. Wszystkie wyróżnia najwyższa jakość, co wynika z tego, że nacisk kładzie się tu na to, by kuchnia była zdrowa i lekka przy zachowaniu naturalnego smaku. Są to główne założenia techniki „note by note”, której restauracja szefa Camastry jest całkowicie oddana.

 


 

Senses restaurant is the Polish culinary window to the world with Andrea Camastra as host. Despite its high-tec equipment and own food sensory lab, Senses is all about a natural, real, and complete tasting experience. Most Polish products come from the farm in Kolbuszowa, the rest come from all over the world: Italy, Switzerland, Japan or Spain. The highest quality found in each of them is a result of putting the emphasis on making healthy and light cuisine while keeping the natural taste. These are the basic principles of the "note by note " technique which Camastra's restaurant is completely devoted to.