STUDIO KULINARNE BROWAR MIESZCZAŃSKI

ul. Hubska 44 www.studiokulinarnebm.pl

Stworzone w 2012 roku przez Piotra Kucharskiego i słynące z niezwykłej atmosfery Studio błyskawicznie zdobyło popularność, która skłoniła jego twórcę do poszerzenia zespołu o dwóch wspólników oraz licznych współpracowników. Obecnie warsztaty prowadzi w nim 20 niezwykłych osobowości – kucharzy, specjalistów, a wśród nich współwłaściciel Tobiasz Herman, brązowy medalista Olimpiady Kucharzy Erfurt 2012. Dziś Studio Kulinarne ma na swoim koncie blisko 130 organizowanych eventów dla firm i około 250 warsztatów kulinarnych, których popularność sprawiła, że w ubiegłym roku otwarta została we Wrocławiu kolejna lokalizacja Studia.

 


 

Created in 2012 by Piotr Kucharski and famous for its amazing ambiance Studio quickly grew in popularity which lead its creator to seek associates and expand the team. Currently the Studio workshops are led by 20 unique personalities - chefs, specialists and amongs them the co-owner - Tobiasz Herman - bronze medalist of the Chefs' Olympiad Erfurt 2012. Up until now almost 130 company events and around 250 culinary workshops have been hosted at the Studio. This popularity led its owners to open a new location in Wroclaw at the beginning of the year.