Koszyk

×

FOOD & FRIENDS x Thermomix: Bufet – znajome smaki

Choć proste, kryją w sobie magię. Przenoszą nas w czasie i przestrzeni, przywołując najpiękniejsze wspomnienia – znajome smaki, smaki domowych obiadów przygotowywanych przez rodziców, podwieczorków w domu dziadków, świątecznych biesiad u cioci. Odkryjcie na nowo wasze kulinarne skarby, dodając do nich własny niepowtarzalny akcent. Przygotujcie i prześlijcie nam przepis na danie, które jest esencją waszych wspomnień w interpretacji godnej kulinarnych mistrzów wraz ze zdjęciami potrawy. Pierogi jak u babci, które zaskakują swoim nadzieniem, tradycyjny rosół z domowym makaronem w zupełnie nowej odsłonie, a może odkryte na nowo ciasto drożdżowe, bez którego nie mogło się obejść żadne rodzinne spotkanie… Niech nie ogranicza was wyobraźnia.

Autor najlepszej propozycji otrzyma wspaniałą nagrodę – nowy Thermomix® TM6. Bogaty wybór przepisów dostępnych z funkcją gotowania z ustawieniami to niekończąca się inspiracja podczas codziennego przygotowywania posiłków.


REGULAMIN KONKURSU „BUFET ZNAJOME SMAKI”
1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

1.2. Regulamin
Konkurs „BUFET ZNAJOME SMAKI” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
– FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
– VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.
________________________________________
2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany czytelników FOOD & FRIENDS niezwiązanych profesjonalnie z gotowaniem.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „BUFET ZNAJOME SMAKI”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 26.05.2024 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „BUFET ZNAJOME SMAKI”.
– Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego.
– Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 1/2024 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma), lub zgłoszenie musi zawierać w załączniku potwierdzenie zakupu e-wydania 1/2024 FOOD & FRIENDS.
– Przepis na danie wg. schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS (przykład tutaj).
– Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
– maks. objętość pliku: 350 kB
– format pliku: .jpg
– pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
– Ocena artystyczna
– Ocena innowacyjności
– Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zgłoszenie:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i/lub posiada do nich pełne prawa autorskie oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– jest autorem/autorką załączonych przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– oświadcza, że dysponuje przesłanymi na konkurs zdjęciami w rozdzielczości do druku (300 dpi), które dostarczy niezwłocznie w przypadku prośby Organizatorów
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie Thermomix TM6® z limitowanej edycji w czarnej obudowie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 30.05.2024 r. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Laureata w terminie 30 dni od dnia podania Organizatorom Konkursu przez Laureata do wiadomości danych do wysyłki.
2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
________________________________________
3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 2000 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zobacz także