Koszyk

×

Chef’s Table vol. 8. Konkurs na urodziny

Jesteś szefem kuchni albo marzysz o tym, by nim być? Gotowanie to twoja pasja? Uwielbiasz tworzyć potrawy na specjalne okazje? Przygotuj i prześlij nam przepis na wyjątkowe danie celebrujące 140. urodziny Vorwerk godne największych kulinarnych mistrzów, dołączając opis oraz zdjęcie potrawy. Niech nie ogranicza cię wyobraźnia. Autor najlepszego pomysłu otrzyma wspaniałą nagrodę – nowy Thermomix® TM6.
 
REGULAMIN KONKURSU „CHEF’S TABLE VOL. 8”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

1.2. Regulamin

Konkurs „CHEF’S TABLE VOL. 8 / KONKURS NA URODZINY” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:

– FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
– VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do kucharzy i szefów kuchni, którzy są czytelnikami FOOD & FRIENDS.

2.2. Temat

Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „CHEF’S TABLE VOL. 8 / KONKURS NA URODZINY”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie oraz opisem uzasadniającym, dlaczego danie celebruje 140. urodziny Vorwerk.

2.3. Termin

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 10.12.2023 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „CHEF’S TABLE VOL. 8 / KONKURS NA URODZINY”.
– Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego. 
– Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 3/2023 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma). Alternatywnie zgłoszenie musi zawierać potwierdzenie zakupu e-wydania 3/2023 FOOD & FRIENDS.
– Przepis na danie wg. schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS (przykład tutaj).
– Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
– Opis dania uzasadniający, dlaczego danie celebruje 140. urodziny Vorwerk.

Parametry nadesłanych fotografii:
– maks. objętość pliku: 350 kB,
– format pliku: .jpg,
– pliki tekstowe: .doc lub .docx.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców

Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
– ocena artystyczna,
– ocena innowacyjności,
– ocena merytoryczna.

2.6. Deklaracje

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
– wyraża zgodę na przetwarzanie przez FOOD & FRIENDS Sp. z o.o. swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu,
– posiada przesłane na konkurs zdjęcia w rozdzielczości do druku (300 dpi).

2.7. Nagrody

W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix TM6.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14.12.2023 r.

2.8. Jury

Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.3. Organizatorzy informują, że osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić we własnym zakresie nie później niż w dniu jej odebrania.

3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy przekazania nagrody w razie nastąpienia nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od Organizatorów, jednakże przekazanie nastąpi nie później niż 6 tygodni po dacie rozstrzygnięcia konkursu. 

3.6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zobacz także